دسته‌بندی:

to us

تصديق to us تلفظ ها

  • לנו تلفظ לנו [he]
  • אלינו تلفظ אלינו [he]
  • bizə تلفظ bizə [az]
  • ضبط تلفظ namaj namaj [nah] در انتظار تلفظ