دسته‌بندی:

they

تصديق they تلفظ ها

 • dem تلفظ dem [de]
 • 他们 تلفظ 他们 [zh]
 • onlar تلفظ onlar [tr]
 • im تلفظ im [de]
 • 佢哋 تلفظ 佢哋 [yue]
 • онҳо تلفظ онҳо [tg]
 • hng تلفظ hng [ngh]
 • Kim oni są? تلفظ Kim oni są? [pl]
 • זיי تلفظ זיי [yi]
 • הם تلفظ הם [he]
 • הן تلفظ הן [he]
 • اونا تلفظ اونا [fa]
 • أعربوا تلفظ أعربوا [ar]
 • sikara تلفظ sikara [pag]
 • ronónha تلفظ ronónha [moh]
 • wiyawâw تلفظ wiyawâw [cr]
 • isaan تلفظ isaan [om]
 • قطعوا تلفظ قطعوا [ar]
 • ضبط تلفظ paykuna paykuna [qu] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ସେମାନେ ସେମାନେ [or] در انتظار تلفظ