دسته‌بندی:

study (verb)

تصديق study (verb) تلفظ ها