دسته‌بندی:

stedord

تصديق stedord تلفظ ها

 • en تلفظ en [fr]
 • de تلفظ de [fr]
 • du تلفظ du [de]
 • ham تلفظ ham [en]
 • jeg تلفظ jeg [da]
 • dig تلفظ dig [en]
 • dem تلفظ dem [de]
 • vi تلفظ vi [eo]
 • det تلفظ det [da]
 • han تلفظ han [es]
 • mig تلفظ mig [sv]
 • min تلفظ min [da]
 • hun تلفظ hun [en]
 • én تلفظ én [hu]
 • hende تلفظ hende [da]
 • jer تلفظ jer [da]
 • deres تلفظ deres [da]
 • konsertii تلفظ konsertii [sme]