دسته‌بندی:

six

تصديق six تلفظ ها

 • 六 تلفظ
  [zh]
 • Enam تلفظ
  Enam [ms]
 • ono تلفظ
  ono [es]
 • έξι تلفظ
  έξι [el]
 • ろく تلفظ
  ろく [ja]
 • roku تلفظ
  roku [cs]
 • ஆறு تلفظ
  ஆறு [ta]
 • seši تلفظ
  seši [lv]
 • sextuple تلفظ
  sextuple [fr]
 • nikotwâsik تلفظ
  nikotwâsik [cr]
 • šákpe تلفظ
  šákpe [lkt]
 • السداسية تلفظ
  السداسية [ar]
 • Şeş تلفظ
  Şeş [tt]
 • shey تلفظ
  shey [gv]
 • siei تلفظ
  siei [scn]
 • šesť تلفظ
  šesť [sk]
 • Seyes تلفظ
  Seyes [ast]
 • sîs تلفظ
  sîs [fur]
 • ਛੇ تلفظ
  ਛੇ [pa]
 • fə تلفظ
  [uby]
 • εξίμισι تلفظ
  εξίμισι [el]
 • siksi تلفظ
  siksi [fi]
 • شه ش تلفظ
  شه ش [ku]
 • ୬ تلفظ
  [or]
 • ଛଅ تلفظ
  ଛଅ [or]
 • ضبط تلفظ ௬ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kusitfupha kusitfupha [ss] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ಆರು ಆರು [kn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ceen ceen [bcq] در انتظار تلفظ