دسته‌بندی:

six

تصديق six تلفظ ها

 • 六 تلفظ [zh]
 • Enam تلفظ Enam [ms]
 • ono تلفظ ono [es]
 • ஆறு تلفظ ஆறு [ta]
 • έξι تلفظ έξι [el]
 • seši تلفظ seši [lv]
 • roku تلفظ roku [cs]
 • sextuple تلفظ sextuple [fr]
 • ろく تلفظ ろく [ja]
 • nikotwâsik تلفظ nikotwâsik [cr]
 • السداسية تلفظ السداسية [ar]
 • Şeş تلفظ Şeş [zza]
 • šákpe تلفظ šákpe [lkt]
 • shey تلفظ shey [gv]
 • siei تلفظ siei [scn]
 • šesť تلفظ šesť [sk]
 • Seyes تلفظ Seyes [ast]
 • sîs تلفظ sîs [fur]
 • ਛੇ تلفظ ਛੇ [pa]
 • εξίμισι تلفظ εξίμισι [el]
 • siksi تلفظ siksi [fi]
 • شه ش تلفظ شه ش [ku]
 • fə تلفظ [uby]
 • ଛଅ تلفظ ଛଅ [or]
 • ضبط تلفظ ௬ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kusitfupha kusitfupha [ss] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ಆರು ಆರು [kn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ceen ceen [bcq] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ୬ [or] در انتظار تلفظ