دسته‌بندی:

shareholder

تصديق shareholder تلفظ ها

 • accionista تلفظ accionista [es]
 • Aktionär تلفظ Aktionär [de]
 • 株主 تلفظ 株主 [ja]
 • akziodun تلفظ akziodun [eu]
 • socius تلفظ socius [la]
 • actancièr تلفظ actancièr [oc]
 • akciano تلفظ akciano [eo]
 • hissedar تلفظ hissedar [tr]
 • акцыянер تلفظ акцыянер [be]
 • azionista تلفظ azionista [it]
 • 주주 تلفظ 주주 [ko]
 • cyfranddaliwr تلفظ cyfranddaliwr [cy]
 • ผู้ถือหุ้น تلفظ ผู้ถือหุ้น [th]
 • oandielhâlder تلفظ oandielhâlder [fy]
 • ضبط تلفظ saamile saamile [so] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kevranner kevranner [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kevranneg kevranneg [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aizionista aizionista [an] در انتظار تلفظ