دسته‌بندی:

seven

تصديق seven تلفظ ها

 • 七 تلفظ [zh]
 • siete تلفظ siete [es]
 • sept تلفظ sept [fr]
 • sjö تلفظ sjö [sv]
 • Tujuh تلفظ Tujuh [ind]
 • syv تلفظ syv [da]
 • septuple تلفظ septuple [en]
 • pito تلفظ pito [tl]
 • sjey تلفظ sjey [fo]
 • しち تلفظ しち [ja]
 • なな تلفظ なな [ja]
 • sedem تلفظ sedem [sl]
 • hewt تلفظ hewt [zza]
 • sétima تلفظ sétima [pt]
 • VII تلفظ VII [pl]
 • حه فت تلفظ حه فت [ku]
 • ਸੱਤ تلفظ ਸੱਤ [pa]
 • voe تلفظ voe [pt]
 • vitu تلفظ vitu [pt]
 • Shichi تلفظ Shichi [ja]
 • têpakohp تلفظ têpakohp [cr]
 • septiņi تلفظ septiņi [lv]
 • ௭ تلفظ [ta]
 • šakówiŋ تلفظ šakówiŋ [lkt]
 • επταγωνικός تلفظ επταγωνικός [el]
 • ஏமு تلفظ ஏமு [ta]
 • shiaght تلفظ shiaght [gv]
 • εβδόμη تلفظ εβδόμη [el]
 • 7η تلفظ [el]
 • εφταγωνικός تلفظ εφταγωνικός [el]
 • blə تلفظ blə [uby]
 • յոթ تلفظ յոթ [hy]
 • ସାତ تلفظ ସାତ [or]
 • ضبط تلفظ ୭ [or] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ seibi seibi [srn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kusikhombisa kusikhombisa [ss] در انتظار تلفظ