دسته‌بندی:

salitang kanto

تصديق salitang kanto تلفظ ها

 • Wais تلفظ Wais [tl]
 • cheng تلفظ cheng [tl]
 • Kepyas تلفظ Kepyas [tl]
 • chick تلفظ chick [en]
 • junkie تلفظ junkie [en]
 • jingle تلفظ jingle [en]
 • dodo تلفظ dodo [en]
 • junk تلفظ junk [en]
 • trip تلفظ trip [en]
 • goat تلفظ goat [en]
 • batuta تلفظ batuta [tl]
 • ضبط تلفظ yut yut [tl] در انتظار تلفظ
 • le Dakota تلفظ le Dakota [fr]
 • Watusi تلفظ Watusi [pt]
 • sikyo تلفظ sikyo [tl]
 • tsikiting تلفظ tsikiting [tl]
 • yakapsul تلفظ yakapsul [tl]
 • ضبط تلفظ ginobasan ginobasan [tl] در انتظار تلفظ
 • Japayuki تلفظ Japayuki [tl]
 • kotong تلفظ kotong [tl]
 • ضبط تلفظ onon onon [tl | fuc] در انتظار تلفظ
 • tigok تلفظ tigok [tl]
 • umboy تلفظ umboy [tl]
 • harang تلفظ harang [tl]
 • josko تلفظ josko [tl]
 • praning تلفظ praning [tl]
 • ضبط تلفظ tsalak tsalak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ watot watot [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ismak ismak [tl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ tandyent tandyent [tl] در انتظار تلفظ