دسته‌بندی:

revolutionary

تصديق revolutionary تلفظ ها