دسته‌بندی:

radiography

تصديق radiography تلفظ ها