دسته‌بندی:

psychiatric term

تصديق psychiatric term تلفظ ها