دسته‌بندی:

present tense

تصديق present tense تلفظ ها