دسته‌بندی:

preposition

تصديق preposition تلفظ ها

 • in تلفظ
  in [en]
 • through تلفظ
  through [en]
 • about تلفظ
  about [en]
 • for تلفظ
  for [en]
 • de تلفظ
  de [fr]
 • with تلفظ
  with [en]
 • am تلفظ
  am [en]
 • out تلفظ
  out [en]
 • um تلفظ
  um [pt]
 • U تلفظ
  U [es]
 • above تلفظ
  above [en]
 • throughout تلفظ
  throughout [en]
 • sans تلفظ
  sans [fr]
 • among تلفظ
  among [en]
 • under تلفظ
  under [en]
 • an تلفظ
  an [en]
 • to تلفظ
  to [en]
 • mar تلفظ
  mar [es]
 • round تلفظ
  round [en]
 • sa تلفظ
  sa [fr]
 • into تلفظ
  into [en]
 • à تلفظ
  à [fr]
 • deur تلفظ
  deur [nl]
 • off تلفظ
  off [en]
 • faoi تلفظ
  faoi [ga]
 • sous تلفظ
  sous [fr]
 • zu تلفظ
  zu [de]
 • mot تلفظ
  mot [fr]
 • aboard تلفظ
  aboard [en]
 • fer تلفظ
  fer [fr]
 • af تلفظ
  af [da]
 • 近く تلفظ
  近く [ja]
 • til تلفظ
  til [pt]
 • noch تلفظ
  noch [de]
 • oko تلفظ
  oko [cs]
 • بعد تلفظ
  بعد [fa]
 • av تلفظ
  av [sv]
 • אצל تلفظ
  אצל [he]
 • unlike تلفظ
  unlike [en]
 • Lone تلفظ
  Lone [en]
 • いっしょに تلفظ
  いっしょに [ja]
 • năm تلفظ
  năm [vi]
 • trong تلفظ
  trong [vi]
 • gans تلفظ
  gans [nl]
 • yn تلفظ
  yn [cy]
 • kod تلفظ
  kod [sv]
 • roimh تلفظ
  roimh [ga]
 • nhân تلفظ
  nhân [vi]
 • 离 تلفظ
  [zh]
 • から تلفظ
  から [ja]
 • مطابق تلفظ
  مطابق [ur]
 • papu تلفظ
  papu [fi]
 • lontano تلفظ
  lontano [it]
 • runt تلفظ
  runt [en]
 • đến تلفظ
  đến [vi]
 • iz تلفظ
  iz [sl]
 • nad تلفظ
  nad [cs]
 • ため تلفظ
  ため [ja]
 • جانب تلفظ
  جانب [fa]
 • 横切って تلفظ
  横切って [ja]
 • unto تلفظ
  unto [fi]
 • à l'issue de تلفظ
  à l'issue de [fr]
 • ati تلفظ
  ati [de]
 • tại تلفظ
  tại [vi]
 • sopra تلفظ
  sopra [it]
 • dá تلفظ
  [pt]
 • 上に تلفظ
  上に [ja]
 • romhat تلفظ
  romhat [ga]
 • susu تلفظ
  susu [ind]
 • circum تلفظ
  circum [la]
 • sotto تلفظ
  sotto [it]
 • contro تلفظ
  contro [it]
 • moku تلفظ
  moku [haw]
 • dhe تلفظ
  dhe [kw]
 • vào تلفظ
  vào [vi]
 • lijevi تلفظ
  lijevi [hr]
 • vun تلفظ
  vun [pdc]
 • a (article) تلفظ
  a (article) [en]
 • avanti تلفظ
  avanti [it]
 • idir تلفظ
  idir [ga]
 • Sutta تلفظ
  Sutta [hi]
 • với تلفظ
  với [vi]
 • uff تلفظ
  uff [de]
 • koku تلفظ
  koku [tr]
 • cois تلفظ
  cois [ga]
 • addosso تلفظ
  addosso [it]
 • behalve تلفظ
  behalve [nl]
 • Sha تلفظ
  Sha [ha]
 • Preko تلفظ
  Preko [sl]
 • längs تلفظ
  längs [de]
 • تک تلفظ
  تک [ur]
 • sü تلفظ
  [lmo]
 • دا تلفظ
  دا [ar]
 • anzi تلفظ
  anzi [it]
 • بعدی تلفظ
  بعدی [fa]
 • topmost تلفظ
  topmost [en]
 • باوجود تلفظ
  باوجود [ur]
 • mittemot تلفظ
  mittemot [sv]
 • voller تلفظ
  voller [de]
 • あいだ تلفظ
  あいだ [ja]