دسته‌بندی:

preposition

تصديق preposition تلفظ ها

 • in تلفظ in [en]
 • through تلفظ through [en]
 • about تلفظ about [en]
 • for تلفظ for [en]
 • de تلفظ de [fr]
 • with تلفظ with [en]
 • am تلفظ am [en]
 • out تلفظ out [en]
 • um تلفظ um [pt]
 • U تلفظ U [es]
 • above تلفظ above [en]
 • throughout تلفظ throughout [en]
 • sans تلفظ sans [fr]
 • among تلفظ among [en]
 • under تلفظ under [en]
 • an تلفظ an [en]
 • to تلفظ to [en]
 • mar تلفظ mar [es]
 • round تلفظ round [en]
 • sa تلفظ sa [fr]
 • into تلفظ into [en]
 • à تلفظ à [fr]
 • deur تلفظ deur [nl]
 • off تلفظ off [en]
 • faoi تلفظ faoi [ga]
 • sous تلفظ sous [fr]
 • zu تلفظ zu [de]
 • mot تلفظ mot [fr]
 • aboard تلفظ aboard [en]
 • fer تلفظ fer [fr]
 • 近く تلفظ 近く [ja]
 • af تلفظ af [da]
 • til تلفظ til [pt]
 • noch تلفظ noch [de]
 • oko تلفظ oko [cs]
 • بعد تلفظ بعد [fa]
 • av تلفظ av [sv]
 • אצל تلفظ אצל [he]
 • unlike تلفظ unlike [en]
 • Lone تلفظ Lone [en]
 • いっしょに تلفظ いっしょに [ja]
 • năm تلفظ năm [vi]
 • trong تلفظ trong [vi]
 • gans تلفظ gans [nl]
 • kod تلفظ kod [sv]
 • yn تلفظ yn [cy]
 • 离 تلفظ [zh]
 • roimh تلفظ roimh [ga]
 • nhân تلفظ nhân [vi]
 • から تلفظ から [ja]
 • papu تلفظ papu [fi]
 • مطابق تلفظ مطابق [ur]
 • lontano تلفظ lontano [it]
 • runt تلفظ runt [en]
 • đến تلفظ đến [vi]
 • iz تلفظ iz [sl]
 • nad تلفظ nad [cs]
 • ため تلفظ ため [ja]
 • جانب تلفظ جانب [fa]
 • 横切って تلفظ 横切って [ja]
 • unto تلفظ unto [fi]
 • à l'issue de تلفظ à l'issue de [fr]
 • ati تلفظ ati [de]
 • tại تلفظ tại [vi]
 • dá تلفظ [pt]
 • sopra تلفظ sopra [it]
 • 上に تلفظ 上に [ja]
 • susu تلفظ susu [ind]
 • romhat تلفظ romhat [ga]
 • circum تلفظ circum [la]
 • sotto تلفظ sotto [it]
 • contro تلفظ contro [it]
 • moku تلفظ moku [haw]
 • lijevi تلفظ lijevi [hr]
 • vào تلفظ vào [vi]
 • vun تلفظ vun [pdc]
 • a (article) تلفظ a (article) [en]
 • dhe تلفظ dhe [kw]
 • Sutta تلفظ Sutta [hi]
 • với تلفظ với [vi]
 • avanti تلفظ avanti [it]
 • idir تلفظ idir [ga]
 • uff تلفظ uff [de]
 • koku تلفظ koku [tr]
 • addosso تلفظ addosso [it]
 • cois تلفظ cois [ga]
 • behalve تلفظ behalve [nl]
 • Sha تلفظ Sha [ha]
 • Preko تلفظ Preko [sl]
 • längs تلفظ längs [de]
 • تک تلفظ تک [ur]
 • sü تلفظ [lmo]
 • دا تلفظ دا [ar]
 • بعدی تلفظ بعدی [fa]
 • anzi تلفظ anzi [it]
 • topmost تلفظ topmost [en]
 • باوجود تلفظ باوجود [ur]
 • mittemot تلفظ mittemot [sv]
 • mitsamt تلفظ mitsamt [de]
 • あいだ تلفظ あいだ [ja]