دسته‌بندی:

polite form

تصديق polite form تلفظ ها