دسته‌بندی:

pepper

تصديق pepper تلفظ ها

 • pier تلفظ pier [en]
 • habanero تلفظ habanero [en]
 • capsicum تلفظ capsicum [en]
 • فلفل اسود تلفظ فلفل اسود [ar]
 • koshō تلفظ koshō [ja]
 • فلفل تلفظ فلفل [fa]
 • piperbeltz تلفظ piperbeltz [eu]
 • Pepa تلفظ Pepa [ca]
 • OC spray تلفظ OC spray [en]
 • pebre تلفظ pebre [ca]
 • pimento تلفظ pimento [en]
 • 후추 تلفظ 후추 [ko]
 • poavra تلفظ poavra [mg]
 • pebr تلفظ pebr [br]
 • urusenda تلفظ urusenda [rw]
 • 紅辣椒 تلفظ 紅辣椒 [zh]
 • datil تلفظ datil [pt]
 • pieprz تلفظ pieprz [pl]
 • paminta تلفظ paminta [tl]
 • dipoavatra تلفظ dipoavatra [mg]
 • pupur تلفظ pupur [cy]
 • pepermolen تلفظ pepermolen [nl]
 • trapi تلفظ trapi [arn]
 • Cubeb تلفظ Cubeb [en]
 • chiero roxa تلفظ chiero roxa [pt]
 • piobraich تلفظ piobraich [gd]
 • chiero تلفظ chiero [pt]
 • ضبط تلفظ qasilitsoq qasilitsoq [kl] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pepere pepere [st | tn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pelepele pelepele [ss] در انتظار تلفظ