دسته‌بندی:

pejorative term

تصديق pejorative term تلفظ ها