دسته‌بندی:

Pashto

تصديق Pashto تلفظ ها

  • آسمان تلفظ آسمان [fa]
  • سر تلفظ سر [fa]
  • تلویزیون تلفظ تلویزیون [fa]
  • سپوږمي تلفظ سپوږمي [ps]
  • kurma تلفظ kurma [ind]
  • ضبط تلفظ تاسو تاسو [ps] در انتظار تلفظ