دسته‌بندی:

ornitologia

تصديق ornitologia تلفظ ها