دسته‌بندی:

organization

تصديق organization تلفظ ها