دسته‌بندی:

oft

تصديق oft تلفظ ها

  • mengmol تلفظ mengmol [gsw]
  • mängisch تلفظ mängisch [gsw]
  • öppä تلفظ öppä [gsw]
  • ضبط تلفظ allig allig [gsw] در انتظار تلفظ