دسته‌بندی:

oft

تصديق oft تلفظ ها

  • mengmol تلفظ
    mengmol [gsw]
  • mängisch تلفظ
    mängisch [gsw]
  • öppä تلفظ
    öppä [gsw]
  • ضبط تلفظ allig allig [gsw] در انتظار تلفظ