دسته‌بندی:

occasionally

تصديق occasionally تلفظ ها