دسته‌بندی:

nyelv

تصديق nyelv تلفظ ها

 • papel تلفظ papel [pt]
 • tem تلفظ tem [pt]
 • kot تلفظ kot [pl]
 • mari تلفظ mari [fr]
 • Brunei تلفظ Brunei [en]
 • kawa تلفظ kawa [pl]
 • vai تلفظ vai [pt]
 • Moses تلفظ Moses [en]
 • Telugu تلفظ Telugu [te]
 • trio تلفظ trio [en]
 • inger تلفظ inger [sv]
 • TVA تلفظ TVA [fr]
 • moho تلفظ moho [es]
 • fang تلفظ fang [ca]
 • ga تلفظ ga [nl]
 • vu تلفظ vu [fr]
 • ona تلفظ ona [tr]
 • cham تلفظ cham [de]
 • Thai تلفظ Thai [en]
 • gallego تلفظ gallego [es]
 • Tonga تلفظ Tonga [es]
 • hmong تلفظ hmong [hmn]
 • meri تلفظ meri [fi]
 • li تلفظ li [it]
 • Ruanda تلفظ Ruanda [es]
 • Baule تلفظ Baule [it]
 • bobo تلفظ bobo [fr]
 • Zulu تلفظ Zulu [en]
 • abe تلفظ abe [da]
 • lau تلفظ lau [eu]
 • cornish تلفظ cornish [en]
 • kuna تلفظ kuna [pl]
 • Kongo تلفظ Kongo [cs]
 • Arab تلفظ Arab [en]
 • pular تلفظ pular [pt]
 • Chinook تلفظ Chinook [en]
 • edo تلفظ edo [hu]
 • ladino تلفظ ladino [es]
 • Kurd تلفظ Kurd [en]
 • Rai تلفظ Rai [fr]
 • beja تلفظ beja [pt]
 • lolo تلفظ lolo [tl]
 • Mande تلفظ Mande [en]
 • marka تلفظ marka [tr]
 • Adige تلفظ Adige [it]
 • lengyel تلفظ lengyel [hu]
 • afar تلفظ afar [en]
 • gogo تلفظ gogo [fr]
 • venda تلفظ venda [pt]
 • koi تلفظ koi [fi]
 • galla تلفظ galla [es]
 • spanyol تلفظ spanyol [hu]
 • kono تلفظ kono [ja]
 • toma تلفظ toma [it]
 • Twi تلفظ Twi [tw]
 • paja تلفظ paja [es]
 • haja تلفظ haja [pt]
 • ge'ez تلفظ ge'ez [am]
 • Nez Perce تلفظ Nez Perce [en]
 • chan تلفظ chan [pl]
 • merja تلفظ merja [fi]
 • vend تلفظ vend [en]
 • kung تلفظ kung [sv]
 • papu تلفظ papu [fi]
 • avar تلفظ avar [ca]
 • garo تلفظ garo [pt]
 • naga تلفظ naga [tl]
 • kui تلفظ kui [et]
 • Oneida تلفظ Oneida [en]
 • Chamorro تلفظ Chamorro [cs]
 • ful تلفظ ful [sv]
 • Arapaho تلفظ Arapaho [hu]
 • Huron تلفظ Huron [hu]
 • Bambara تلفظ Bambara [en]
 • agni تلفظ agni [sa]
 • Rif تلفظ Rif [fr]
 • micmac تلفظ micmac [en]
 • fon تلفظ fon [yi]
 • hakka تلفظ hakka [hak]
 • ivrit تلفظ ivrit [he]
 • cigány تلفظ cigány [hu]
 • Limba تلفظ Limba [ro]
 • csiga تلفظ csiga [hu]
 • angol تلفظ angol [hu]
 • wa تلفظ wa [sco]
 • lenka تلفظ lenka [cs]
 • koman تلفظ koman [ht]
 • lombard تلفظ lombard [pl]
 • róka تلفظ róka [hu]
 • teda تلفظ teda [lmo]
 • makua تلفظ makua [haw]
 • lett تلفظ lett [sv]
 • tamazight تلفظ tamazight [de]
 • gurung تلفظ gurung [ne]
 • orosz تلفظ orosz [hu]
 • lobi تلفظ lobi [ind]
 • maithili تلفظ maithili [de]
 • kirundi تلفظ kirundi [fr]
 • guro تلفظ guro [tl]
 • hopi تلفظ hopi [en]