دسته‌بندی:

nyelv

تصديق nyelv تلفظ ها

 • kot تلفظ kot [pl]
 • Chamorro تلفظ Chamorro [cs]
 • Amhara تلفظ Amhara [eo]
 • Rai تلفظ Rai [fr]
 • Telugu تلفظ Telugu [te]
 • abe تلفظ abe [da]
 • bubu تلفظ bubu [hu]
 • Kha تلفظ Kha [hu]
 • angol تلفظ angol [hu]
 • li تلفظ li [it]
 • Akan تلفظ Akan [cs]
 • Garifuna تلفظ Garifuna [hu]
 • Arapaho تلفظ Arapaho [hu]
 • Krio تلفظ Krio [en]
 • Mande تلفظ Mande [en]
 • Moses تلفظ Moses [en]
 • Bambara تلفظ Bambara [en]
 • Thai تلفظ Thai [en]
 • Zulu تلفظ Zulu [en]
 • Rif تلفظ Rif [fr]
 • hova تلفظ hova [hu]
 • micmac تلفظ micmac [en]
 • Bihari تلفظ Bihari [hu]
 • madurai تلفظ madurai [hi]
 • lengyel تلفظ lengyel [hu]
 • loma تلفظ loma [fi]
 • kopt تلفظ kopt [hu]
 • Kiriwina تلفظ Kiriwina [hu]
 • Baule تلفظ Baule [it]
 • aynu تلفظ aynu [tr]