دسته‌بندی:

nyelv

تصديق nyelv تلفظ ها

 • papel تلفظ
  papel [pt]
 • tem تلفظ
  tem [pt]
 • kot تلفظ
  kot [pl]
 • mari تلفظ
  mari [fr]
 • Brunei تلفظ
  Brunei [en]
 • kawa تلفظ
  kawa [pl]
 • vai تلفظ
  vai [pt]
 • Moses تلفظ
  Moses [en]
 • Telugu تلفظ
  Telugu [te]
 • trio تلفظ
  trio [en]
 • inger تلفظ
  inger [sv]
 • TVA تلفظ
  TVA [fr]
 • moho تلفظ
  moho [es]
 • fang تلفظ
  fang [ca]
 • vu تلفظ
  vu [fr]
 • Thai تلفظ
  Thai [en]
 • ga تلفظ
  ga [nl]
 • ona تلفظ
  ona [tr]
 • cham تلفظ
  cham [de]
 • gallego تلفظ
  gallego [es]
 • hmong تلفظ
  hmong [hmn]
 • Tonga تلفظ
  Tonga [es]
 • meri تلفظ
  meri [fi]
 • li تلفظ
  li [it]
 • Baule تلفظ
  Baule [it]
 • bobo تلفظ
  bobo [fr]
 • Ruanda تلفظ
  Ruanda [es]
 • abe تلفظ
  abe [da]
 • Zulu تلفظ
  Zulu [en]
 • lau تلفظ
  lau [eu]
 • kuna تلفظ
  kuna [pl]
 • cornish تلفظ
  cornish [en]
 • Kongo تلفظ
  Kongo [ind]
 • Arab تلفظ
  Arab [en]
 • Chinook تلفظ
  Chinook [en]
 • Rai تلفظ
  Rai [fr]
 • pular تلفظ
  pular [pt]
 • edo تلفظ
  edo [hu]
 • beja تلفظ
  beja [pt]
 • lolo تلفظ
  lolo [tl]
 • Kurd تلفظ
  Kurd [en]
 • ladino تلفظ
  ladino [es]
 • Adige تلفظ
  Adige [it]
 • Mande تلفظ
  Mande [en]
 • marka تلفظ
  marka [tr]
 • lengyel تلفظ
  lengyel [hu]
 • afar تلفظ
  afar [en]
 • gogo تلفظ
  gogo [fr]
 • koi تلفظ
  koi [fi]
 • venda تلفظ
  venda [pt]
 • Twi تلفظ
  Twi [tw]
 • ge'ez تلفظ
  ge'ez [am]
 • galla تلفظ
  galla [es]
 • toma تلفظ
  toma [it]
 • kono تلفظ
  kono [ja]
 • spanyol تلفظ
  spanyol [hu]
 • paja تلفظ
  paja [es]
 • haja تلفظ
  haja [pt]
 • chan تلفظ
  chan [pl]
 • Nez Perce تلفظ
  Nez Perce [en]
 • merja تلفظ
  merja [fi]
 • vend تلفظ
  vend [en]
 • kung تلفظ
  kung [sv]
 • papu تلفظ
  papu [fi]
 • avar تلفظ
  avar [ca]
 • garo تلفظ
  garo [pt]
 • naga تلفظ
  naga [tl]
 • ful تلفظ
  ful [sv]
 • kui تلفظ
  kui [et]
 • Oneida تلفظ
  Oneida [en]
 • Chamorro تلفظ
  Chamorro [cs]
 • Huron تلفظ
  Huron [hu]
 • agni تلفظ
  agni [sa]
 • Arapaho تلفظ
  Arapaho [hu]
 • Bambara تلفظ
  Bambara [en]
 • Rif تلفظ
  Rif [fr]
 • fon تلفظ
  fon [yi]
 • micmac تلفظ
  micmac [en]
 • hakka تلفظ
  hakka [hak]
 • ivrit تلفظ
  ivrit [he]
 • cigány تلفظ
  cigány [hu]
 • wa تلفظ
  wa [sco]
 • angol تلفظ
  angol [hu]
 • csiga تلفظ
  csiga [hu]
 • Limba تلفظ
  Limba [ro]
 • gurung تلفظ
  gurung [ne]
 • lenka تلفظ
  lenka [cs]
 • koman تلفظ
  koman [ht]
 • róka تلفظ
  róka [hu]
 • lombard تلفظ
  lombard [pl]
 • makua تلفظ
  makua [haw]
 • teda تلفظ
  teda [lmo]
 • tamazight تلفظ
  tamazight [de]
 • lett تلفظ
  lett [sv]
 • orosz تلفظ
  orosz [hu]
 • guro تلفظ
  guro [tl]
 • lobi تلفظ
  lobi [ind]
 • maithili تلفظ
  maithili [de]
 • kirundi تلفظ
  kirundi [fr]
 • hopi تلفظ
  hopi [en]