دسته‌بندی:

not

تصديق not تلفظ ها

 • değil تلفظ değil [tr]
 • nai تلفظ nai [gl]
 • emas تلفظ emas [ms]
 • لن تلفظ لن [ar]
 • אף تلفظ אף [he]
 • نہیں تلفظ نہیں [ur]
 • nggak تلفظ nggak [ind]
 • kaawiin تلفظ kaawiin [oj]
 • môya تلفظ môya [cr]
 • notholt تلفظ notholt [de]
 • אַל تلفظ אַל [he]
 • namôya تلفظ namôya [cr]
 • yah te تلفظ yah te [moh]
 • šni تلفظ šni [lkt]
 • gaawiin تلفظ gaawiin [oj]
 • tomentose تلفظ tomentose [en]
 • ନା تلفظ ନା [or]
 • ضبط تلفظ ʻaʻohe ʻaʻohe [haw] در انتظار تلفظ