دسته‌بندی:

nine

تصديق nine تلفظ ها

 • new تلفظ new [en]
 • neuf تلفظ neuf [fr]
 • תשע تلفظ תשע [he]
 • ku تلفظ ku [ngh]
 • sembilan تلفظ sembilan [ind]
 • ცხრა تلفظ ცხრა [ka]
 • hae تلفظ hae [fi]
 • きゅう تلفظ きゅう [ja]
 • níggju تلفظ níggju [fo]
 • neh تلفظ neh [tlh]
 • siyam تلفظ siyam [tl]
 • نُه تلفظ نُه [fa]
 • kyuu تلفظ kyuu [ja]
 • ஒன்பது تلفظ ஒன்பது [ta]
 • ʻeiwa تلفظ ʻeiwa [haw]
 • nuy تلفظ nuy [gv]
 • deväť تلفظ deväť [sk]
 • ਨੌਂ تلفظ ਨੌਂ [pa]
 • ինը تلفظ ինը [hy]
 • napčíyuŋka تلفظ napčíyuŋka [lkt]
 • novennial تلفظ novennial [en]
 • kêkâ-mitâtaht تلفظ kêkâ-mitâtaht [cr]
 • deviņi تلفظ deviņi [lv]
 • nûf تلفظ nûf [fur]
 • نینە تلفظ نینە [ku]
 • enneagonal تلفظ enneagonal [ca]
 • ضبط تلفظ ନଅ ନଅ [or] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ௯ [ta] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ୯ [or] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ciwa ciwa [fj] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kuyimfica kuyimfica [ss] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ naigi naigi [srn] در انتظار تلفظ