دسته‌بندی:

Maldives

تصديق Maldives تلفظ ها

  • Malé تلفظ Malé [cs]
  • Dhivehi تلفظ Dhivehi [de]
  • rufiyaa تلفظ rufiyaa [en]
  • Stelco تلفظ Stelco [en]
  • ضبط تلفظ Fuwad Thowfeek Fuwad Thowfeek [dv] در انتظار تلفظ