دسته‌بندی:

letters

تصديق letters تلفظ ها

 • Z تلفظ Z [en]
 • ö تلفظ ö [sv]
 • X تلفظ X [en]
 • Q تلفظ Q [en]
 • M تلفظ M [de]
 • å تلفظ å [da]
 • literary تلفظ literary [en]
 • theta تلفظ theta [en]
 • liter تلفظ liter [en]
 • ý تلفظ ý [cs]
 • ð تلفظ ð [is]
 • brieven تلفظ brieven [nl]
 • phi تلفظ phi [en]
 • 우 تلفظ [ko]
 • ú تلفظ ú [hu]
 • Ψ تلفظ Ψ [el]
 • þ تلفظ þ [is]
 • upsilon تلفظ upsilon [fr]
 • consonne تلفظ consonne [fr]
 • Best wishes تلفظ Best wishes [en]
 • эл تلفظ эл [chm]
 • ка تلفظ ка [sr]
 • κάππα تلفظ κάππα [el]
 • Ε تلفظ Ε [el]
 • Ζ تلفظ Ζ [el]
 • dż تلفظ dż [pl]
 • initialism تلفظ initialism [en]
 • litery تلفظ litery [pl]
 • Жэ تلفظ Жэ [ady]
 • aphthong تلفظ aphthong [en]
 • llythyrau تلفظ llythyrau [cy]
 • 편지지 تلفظ 편지지 [ko]
 • чэ تلفظ чэ [kbd]
 • зэ تلفظ зэ [kbd]
 • гэ تلفظ гэ [ru]
 • ضبط تلفظ цэ цэ [mn | sah] در انتظار تلفظ