دسته‌بندی:

Indian name

تصديق Indian name تلفظ ها

 • raja تلفظ raja [pl]
 • Aditya تلفظ Aditya [ind]
 • Akshay تلفظ Akshay [hi]
 • Kowaliga تلفظ Kowaliga [en]
 • ashwini تلفظ ashwini [mr]
 • Shobhana تلفظ Shobhana [hi]
 • Sneha تلفظ Sneha [hi]
 • शीला दीक्षित تلفظ शीला दीक्षित [hi]
 • Rashemi تلفظ Rashemi [hi]
 • solanki تلفظ solanki [hi]
 • Soumil تلفظ Soumil [hi]
 • Vedant تلفظ Vedant [hi]
 • ضبط تلفظ Baliga Baliga [es | hi] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bhumikabe Bhumikabe [hi] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Sujatha Sujatha [vro] در انتظار تلفظ