دسته‌بندی:

Idrija

تصديق Idrija تلفظ ها

  • Črni Vrh تلفظ Črni Vrh [sl]
  • Godovič تلفظ Godovič [sl]
  • Ledine تلفظ Ledine [it]
  • Spodnja Idrija تلفظ Spodnja Idrija [sl]
  • ضبط تلفظ Čekovnik Čekovnik [sl] در انتظار تلفظ