دسته‌بندی:

idiomatic expression

تصديق idiomatic expression تلفظ ها