دسته‌بندی:

homeostasis

تصديق homeostasis تلفظ ها