دسته‌بندی:

hari

تصديق hari تلفظ ها

  • Senen تلفظ Senen [jv]
  • Minggu تلفظ Minggu [ind]
  • Setu تلفظ Setu [br]
  • Selasa تلفظ Selasa [ind]
  • Jemuwah تلفظ Jemuwah [jv]
  • Kemis تلفظ Kemis [jv]