دسته‌بندی:

funny word

تصديق funny word تلفظ ها

  • kaksi تلفظ kaksi [fi]