دسته‌بندی:

ethnic group

تصديق ethnic group تلفظ ها