دسته‌بندی:

ditch

تصديق ditch تلفظ ها

 • fleet تلفظ fleet [en]
 • ajo تلفظ ajo [es]
 • роў تلفظ роў [be]
 • foz تلفظ foz [gl]
 • 溝 تلفظ [ja]
 • foss تلفظ foss [no]
 • grøft تلفظ grøft [da]
 • ров تلفظ ров [ru]
 • baach تلفظ baach [lb]
 • goronga تلفظ goronga [sn]
 • fosaĵo تلفظ fosaĵo [eo]
 • gandòla تلفظ gandòla [oc]
 • χαντάκι تلفظ χαντάκι [el]
 • ubide تلفظ ubide [eu]
 • lubaki تلفظ lubaki [eu]
 • שם עצם) תעלה) تلفظ שם עצם) תעלה) [he]
 • rowy تلفظ rowy [pl]
 • ha-ha (noun) تلفظ ha-ha (noun) [en]
 • תעלה تلفظ תעלה [he]
 • rów تلفظ rów [pl]
 • drenować تلفظ drenować [pl]
 • คลอง تلفظ คลอง [th]
 • Wassergraben تلفظ Wassergraben [de]
 • 도랑 تلفظ 도랑 [ko]
 • jarku تلفظ jarku [sl]
 • porzucił تلفظ porzucił [pl]
 • گہری کھائی تلفظ گہری کھائی [ur]
 • ضبط تلفظ tsilɔ tsilɔ [ee] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ touflez touflez [br] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umsele umsele [xh | zu] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ zeica zeica [an] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ lengope lengope [st] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ kgatampi kgatampi [tn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ʻauwai ʻauwai [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ ʻauwaha ʻauwaha [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ hataq hataq [so] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ auwaha auwaha [haw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ akalojtli akalojtli [nah] در انتظار تلفظ