دسته‌بندی:

Discriminate

تصديق Discriminate تلفظ ها