دسته‌بندی:

contraction

تصديق contraction تلفظ ها