دسته‌بندی:

congratulatory expression

تصديق congratulatory expression تلفظ ها