دسته‌بندی:

computer program

تصديق computer program تلفظ ها