دسته‌بندی:

computer language

تصديق computer language تلفظ ها