دسته‌بندی:

colonisation

تصديق colonisation تلفظ ها