دسته‌بندی:

colloquially

تصديق colloquially تلفظ ها