دسته‌بندی:

colloquialism

تصديق colloquialism تلفظ ها