دسته‌بندی:

Capitale

تصديق Capitale تلفظ ها

  • Doha تلفظ Doha [ar]
  • Banjul تلفظ Banjul [es]
  • Yaren تلفظ Yaren [en]
  • Honiara تلفظ Honiara [en]
  • Bridgetown تلفظ Bridgetown [de]
  • ضبط تلفظ អានថា:ភ្នុមពិញ អានថា:ភ្នុមពិញ [km] در انتظار تلفظ