دسته‌بندی:

Burundi

تصديق Burundi تلفظ ها

 • Burundi تلفظ Burundi [hu]
 • Bujumbura تلفظ Bujumbura [fr]
 • 부룬디 تلفظ 부룬디 [ko]
 • Gitega تلفظ Gitega [fr]
 • बुरुण्डी تلفظ बुरुण्डी [hi]
 • ضبط تلفظ Twese Twese [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umugoroba umugoroba [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Akagoroba keza Akagoroba keza [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Umugoroba mwiza Umugoroba mwiza [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Umusi mwiza Umusi mwiza [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Yambi Yambi [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ iguhezagire iguhezagire [rn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ijoro ryes Ijoro ryes [rn] در انتظار تلفظ