دسته‌بندی:

Buddhist term

تصديق Buddhist term تلفظ ها