دسته‌بندی:

borrowed words

تصديق borrowed words تلفظ ها

  • ciao تلفظ ciao [it]