دسته‌بندی:

authorisation

تصديق authorisation تلفظ ها