دسته‌بندی:

already

تصديق already تلفظ ها

 • already تلفظ already [en]
 • もう تلفظ もう [ja]
 • mou تلفظ mou [fr]
 • schunn تلفظ schunn [pdc]
 • redan تلفظ redan [sv]
 • już تلفظ już [pl]
 • eháŋtaŋ تلفظ eháŋtaŋ [lkt]
 • rewra تلفظ rewra [zza]
 • ó:nen تلفظ ó:nen [moh]
 • eháŋni تلفظ eháŋni [lkt]
 • ضبط تلفظ kiá kiá [kmb] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ areddi areddi [jam] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ aredi aredi [jam] در انتظار تلفظ