دسته‌بندی:

alimentation

تصديق alimentation تلفظ ها