دسته‌بندی:

adolescent

تصديق adolescent تلفظ ها

 • adolescente تلفظ adolescente [es]
 • 사춘기 تلفظ 사춘기 [ko]
 • เด็กวัยรุ่น تلفظ เด็กวัยรุ่น [th]
 • בוגר تلفظ בוגר [he]
 • krennard تلفظ krennard [br]
 • jonken تلفظ jonken [lb]
 • tama wahine تلفظ tama wahine [mi]
 • miejòme تلفظ miejòme [oc]
 • pubertetlija تلفظ pubertetlija [hr]
 • zovenéto تلفظ zovenéto [vec]
 • gaztetxo تلفظ gaztetxo [eu]
 • падлетак تلفظ падлетак [be]
 • glasoed تلفظ glasoed [cy]
 • 思春期の تلفظ 思春期の [ja]
 • ضبط تلفظ mokenaboholo mokenaboholo [st] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ mosima mosima [tn] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ sakanjaza sakanjaza [mg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ giuvenila giuvenila [rm] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umwangavu umwangavu [rw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ umwanghavu umwanghavu [rw] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ vantojaza vantojaza [mg] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bakenaboholo bakenaboholo [st] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ adoleszén adoleszén [an] در انتظار تلفظ